Logo Gminy Grębocice
Powróć do: strona główna

Wybory Samorządowe 2024

Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia 2024 r.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych?

W czasie wyborów samorządowych mieszkańcy zdecydują o tym, kto zostanie ich przedstawicielem w organach jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w kwietniowym głosowaniu, osoby uprawnione zdecydują o składach rad gmin, rad miast na prawach powiatu, rad powiatów, rad sejmików województw, a także wybiorą wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, wybory samorządowe są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Udział w nich mogą wziąć Polacy, posiadający czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkujący na obszarze działania danej rady. Prawo wyboru na szczeblu gminnym mają również obywatele Unii Europejskiej - pod warunkiem, że najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze danej gminy.

 

PONIŻEJ INFORMACJE, KOMUNIKATY I OBWIESZCZENIA DOTYCZĄCE WYBORÓW:

1. POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY w sprawie zmian w podziale Gminy Grębocice na okręgi wyborcze.

 2.  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY w sprawie podziału Powiatu na okręgi wyborcze.

3. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy  - zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Grębocicach

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie w sprawie zarządzenia wyborów

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Grębocice z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Grębocicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: