Logo Gminy Grębocice

Obwieszczenie Wójta Gminy Grębocice

Ocena 0/5

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębie Grębocice pomiędzy ul. Wspólną i ul. Kościelną oraz przy ul. Zielonej  w gminie Grębocice, uchwalonego uchwałą nr LXXXIII/537/2024 z dnia 12 marca 2024 r. Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Grębocice
/-/ Roman Jabłoński

                                                                         

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności