Logo Gminy Grębocice

Zachęcamy do korzystania z dotacji na wymianę pieców

Ocena 0/5

Gmina Grębocice zabezpieczyła kolejne 200 tysięcy złotych dla mieszkańców gminy, którzy chcą zmienić dotychczasowy sposób ogrzewania na ekologiczny.

Nabór uzupełniający do wymiany źródła ciepła rozpocznie się od 13 maja br. i będzie trwał do wyczerpania limitu środków finansowanych przeznaczonych na to zadanie w danym roku budżetowym, jednakże wnioski można złożyć nie później niż do 15 października br. Wnioski złożone poza limitem środków finansowych zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

Zachęcamy zatem do korzystania z dofinansowania. Nie zwlekajcie, złóżcie wniosek i zadbajcie o środowisko wymieniając starego kopciucha, na ekologiczne ogrzewanie.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Grębocice, ul. Głogowska  3, 59-150 Grębocice.

Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, w godz. pracy Urzędu (tel. 76 8 325 302).

Regulamin wraz z formularzem wniosku można pobrać poniżej:

https://grebocice.com.pl/dofinansowanie-do-wymiany-piecow.html 

Pamiętajcie, że koszty kwalifikowane jakie będą brane pod uwagę do rozliczenia będą mogły zostać poniesione dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej (faktury za zakup pieca i montaż nie będą mogły być wystawione wcześniej niż wnioskodawca podpisze umowę o dofinansowanie)

O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

Dotacja udzielana jest do kosztów inwestycji polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła tj. na

a) kocioł gazowy, 

b) kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie- musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L193 z 21.07.2015, s.100). Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w szczególności Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 5155), 

c) kocioł na pellet o podwyższonym standardzie- musi posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojekt (ecodesign), wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L193 z 21.07.2015, s.100). Kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, czy też elementów umożliwiających jego zamontowanie oraz musi być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa. Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w szczególności Uchwały Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.U Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 5155), 

d) pompa ciepła;

e) ogrzewanie elektryczne (maty grzejne, kotły elektryczne itd.)

Ważny komunikat dla osób, które chcą skorzystać z dofinansowania w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” informujemy, że od 14 czerwca 2024r. kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła oraz kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. 

Szczegółowy opis zmian dostępny jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności