Logo Gminy Grębocice
Powróć do: Gmina Grębocice

Jednostki organizacyjne

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

ul. Zielona 3      59-150 Grębocice
tel. 76 8315 098
http://gopsgrebocice.bipstrona.pl/

 

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

ul. Kościelna 34      59-150 Grębocice
tel. 76 8358 714
http://zgkgrebocice.bipfirma.pl/

 

  • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach

ul. Szkolna 2/2-3      59-150 Grębocice
tel. 76 8315 067
www.zeasgrebocice.biposwiata.pl

 

  • Centrum Kultury i Sportu

ul. Kościelna 21      59-150 Grębocice
tel. 76 8315 089   (budynek CKiS)
tel.   76 8315 182 (biblioteka)
www.grebocickie.pl

http://gckgrebocice.bipstrona.pl

 

 Żłobek Gminny "Promyczek" w Grębocicach
ul. Szkolna 2      59-150 Grębocice  
tel. 795 423 682
www.zlobekgrebocice.pl

http://zlobekgrebocice.bip-e.pl/

 

  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach

ul. Szkolna 2      59-150 Grębocice
tel. 76 8315 070    
www.spgrebocice.pl

http://spgrebocice.biposwiata.pl

 

  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

tel. 76 8315 140      fax. 76 8325 223
www.sprzeczyca.pl
http://sprzeczyca.biposwiata.pl

 

  • Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach

ul. Kościelna 18 A      59-150 Grębocice
tel. 76 8315 060
https://ppgrebocice.pl/

http://przedszkolegrebocice.biposwiata.pl