Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna Pomoc Prawna udzielana jest w każdy:

czwartek w godz. 12.00 - 16.00

Urząd Gminy Grębocice pokój  nr 9 (parter Urzędu Gminy Grębocice)

 Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

 tel. 513-061-457  w godz. 7:30-15:30 oraz npp@powiatpolkowicki.pl

 

REGULAMIN

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, przysługują osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, wówczas nie jest wymagane oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady        

Co obejmuje?                                                                   

1)    poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się  postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4)  nieodpłatną mediację,

5)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc  w zakresie:

prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Co obejmuje nieodpłatna mediacja ?

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, przygotowanie projektu wniosku i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji, udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw do których:

-sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

-zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wstępuje przemoc.

 

Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością

Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

 

tel. 513-061-457  w godz. 7:30-15:30 oraz npp@powiatpolkowicki.pl

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  i mediacji na terenie powiatu polkowickiego  w 2024 r.

Gmina Chocianów

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Poniedziałek 1

Czwartek2

12-18

12-16

 

ul. Pocztowa 18

59-140 Chocianów

 

Gmina Gaworzyce

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Wtorek1

11-15

 

Urząd Gminy Gaworzyce

ul. Dworcowa 95,

59-180 Gaworzyce  

 

Gmina Grębocice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Czwartek2  

 

12-16

 

 

Urząd Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3,
59- 150 Grębocice

 

Gmina Przemków

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Środa1

Piątek2

 

11.30-15.30             

12-16

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Targowy 1,

59-170 Przemków

 

Gmina Radwanice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Środa1

14-18

 

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice 

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

3

Poniedziałek2

Wtorek2

Piątek1

14-18

14-18

14-18

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,

59-100 Polkowice

 

1 ) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych
2) P
unkt nieodpłatnej pomocy  prawnej obsługiwany przez  adwokatów.

 

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.